2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Rendelkezés az 1%-ról

Minden év tavaszán elérkezik az adóbevallás egész évben várva-várt szezonja. A hatályos jogszabályok szerint a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egyik egy százalékáról az adózó saját maga rendelkezhet civil kezdeményezettek részére, a másik egy százalékot valamely Magyarországon működő egyház számára ajánlhatja fel.

Ön is segíthet céljaink megvalósításában, hiszen az 1% felajánlása nem kerül semmibe, számunkra mégis nagyon fontos! Kérjük Alumni Közösségünk minden tagját, hogy támogassa adója 1%-ával Alma Materét és a Debreceni Egyetem hallgatóit!

A kedvezményezett adószáma: 18143764-1-09
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

Az Szf. tv. 4. §-a szerint civil kedvezményezettnek minősül a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány is!

Az alapítvány célja:
  • A Debreceni Egyetemen folyó oktató, kutató munka személyi és tárgyi feltételeinek, új szakok indításának segítése,
  • az oktatók foglalkoztatásának, munkájuk infrastrukturális és szakmai háttere megteremtésének támogatása,
  • egyetemi rendezvények támogatása,
  • az egyetem értékei megőrzésének, bemutatásának támogatása,
  • az egyetem ismertsége növelésének segítése,
  • a Debreceni Egyetem komplex hallgatói és intézményi szolgáltatási rendszerének fejlesztése,
  • az oktatók, hallgatók és az alkalmazottak sport- és kulturális tevékenységek támogatása,
  • közreműködés az egyetem ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és a diákétkeztetésben.

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT:

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18143764-1-09
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

 
 
TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
 
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, vagy adja át munkáltatójának.
 
Ezúton is köszönjük önzetlen támogatását!

Az rendelkezésről szóló nyomtatványok letölthetőek innen:
rendelkezés az adó 1%-ról .doc
rendelkezés az adó 1%-ról .pdf