2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Mesterszakok


A mesterképzés a többciklusú képzés alapképzésre épülő második képzési ciklusa; képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a - legalább két, legfeljebb négy féléves - mesterképzésben. A képzésben az vehet részt, aki alapfokozattal rendelkezik. Mesterképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. Mesterképzésnek nevezik továbbá a művészeti egyetemek, illetőleg a művészeti karok, továbbá az egyetemek művészeti szakjai által folytatott doktori képzést is.

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai időrendben (MAB határozat szerint)

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai betűrendben (MAB határozat szerint)

A Debreceni Egyetem akkreditált osztatlan képzései

A többciklusú képzési szerkezet második ciklusának megvalósítása a Debreceni Egyetemen

Kari mester bemeneti követelmények

Felvételi bemeneti követelmények

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel