2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Az egykori hallgatókért2018.04.03. 10:02 | Utoljára módosítva: 2018.04.11. 12:54 Tulajdonos: Központi Alumni Portál
Pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány alumni rendezvény szervezésére.

A pályázati kiírás célja:
A Debreceni Egyetem alumni programjának célja, hogy összefogja a végzett hallgatókat és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra a volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, egy szakmai közösséghez tartoztak. Ennek megvalósítása érdekében a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet Alumni találkozó / konferencia / egyéb rendezvény szervezésére, amelyre 2018-ban kerül sor.

A pályázók köre:
A pályázaton indulhat a Debreceni Egyetem bármely kara, intézete, szervezeti egysége vagy karai, intézetei közösen, valamint a Debreceni Egyetem jogelőd intézményeiben végzett öregdiákokat összefogó szervezet, alapítvány.

Támogatható tevékenységek köre:
Alumni találkozó / konferencia / egyéb rendezvény szervezése a Debreceni Egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, ott dolgozók részére.

A támogatás maximális összege:
200 000 Ft, melynek forrása az alumni tagok által a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítványba befizetett adó 1%-os támogatás.

Pályázat formai elvárásai:
A pályázatokat 1 db eredeti, a pályázó szervezeti egység / szervezet vezetője által aláírt példányban kell benyújtani, melynek az alábbiak a kötelező tartalmi elemei:
- A pályázó kar / egység /szervezet neve, a vezető neve, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.
- A pályázó kar / egység /szervezet bemutatása max. 2 db A4-es oldalon.
- A pályázat során megvalósítandó program részletes programtervezete, amelynek ki kell térnie a rendezvény célcsoportjára, helyszínére, időpontjára, a résztvevők várható létszámára, a rendezvény tervezett költségeire, a rendelkezésre álló önerő mértékére (tárgyi feltétel is lehet).

Az értékelésnél előnyt jelent:
- Ha a pályázó korábban még sosem szervezett öregdiák / alumni találkozót.
- A rendezvény költségvetésében saját erő is szerepel.
- A találkozón külföldön élő alumni tagok is részt vesznek vagy konkrétan nekik szól a rendezvény.

Kizáró ok:
Korábban elnyert pályázatról benyújtott jelentés nem felelt meg a követelményeknek.

Nyertes pályázat esetén a nyertes vállalja:
A rendezvény meghívóján, plakátján a Debreceni Egyetem Alumni Közösség logójának megjelenítését, a résztvevők Alumni Közösségbe való regisztrálását.   

A Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ a rendezvény megvalósításához maximális támogatást nyújt az esemény népszerűsítésében, kiemelten az Alumni Közösség honlapján és Facebook oldalán, ill. kör e-mail formájában tájékoztatja erről az Alumni Közösség minden tagját. A lezajlott programból beszámolót készítünk a DEja vu Magazinban.
        
A pályázat beadásának határideje:
2018. április 30. (hétfő) 12:00 (beérkezési határidő)

A pályázat beadásának módja:  
Személyesen vagy postai úton az alábbi címen:
DE KC Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400  
Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat alumni rendezvény szervezésére”.

A pályázattal kapcsolatos további információ:
E-mail: alumni@unideb.hu
Telefon: 52/512-900/58124, 58126

Debrecen, 2018. március 26.

Dr. Fülöp Zsolt sk.
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke