2018. június 25. hétfő. Jelenleg 20880 tagja van közösségünknek.

Az egykori hallgatókért2017.04.18. 15:37 | Utoljára módosítva: 2017.04.18. 15:37 Tulajdonos: Központi Alumni Portál
Pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány alumni rendezvény szervezésére az intézmény egységei számára.

Pályázat
Alumni rendezvény szervezésére
(2017)
 
 
A pályázati kiírás célja:
A Debreceni Egyetem alumni programjának célja, hogy összefogja a végzett hallgatókat és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra a volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, egy szakmai közösséghez tartoztak. Ennek megvalósítása érdekében a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet Alumni találkozó / konferencia / egyéb rendezvény szervezésére, amelyre 2017-ben kerül sor.
 
A pályázók köre:
A pályázaton indulhat a Debreceni Egyetem bármely kara, intézete, szervezeti egysége vagy karai, intézetei közösen, valamint a Debreceni Egyetem jogelőd intézményeiben végzett öregdiákokat összefogó szervezet, alapítvány.
 
Támogatható tevékenységek köre:
Alumni találkozó / konferencia / egyéb rendezvény szervezése a Debreceni Egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, ott dolgozók részére.
 
A támogatás maximális összege: 200 000 Ft, melynek forrása az alumni tagok által a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítványba befizetett adó 1%-os támogatás.
 
Pályázat formai elvárásai:
A pályázatokat 1 db eredeti, a pályázó szervezeti egység / szervezet vezetője által aláírt példányban kell benyújtani, melynek az alábbiak a kötelező tartalmi elemei:
 
- A pályázó kar / egység /szervezet neve, a vezető neve, kapcsolattartó neve, email címe és telefonszáma,
- A pályázó kar / egység /szervezet bemutatása max. 2 db A4-es oldalon,
- A pályázat során megvalósítandó program részletes programtervezete, amelynek ki kell térnie a rendezvény célcsoportjára, helyszínére, időpontjára, a résztvevők várható létszámára, a rendezvény tervezett költségeire, a rendelkezésre álló önerő mértékére (tárgyi feltétel is lehet).
 
Az értékelésnél előnyt jelent:
Korábban a pályázó által szervezett öregdiák / Alumni találkozók / rendezvények felsorolása, rövid ismertetése, azok fotókkal való dokumentálása. Rendezvényenként 2-3 fotó benyújtása szükséges.
 
Nyertes pályázat esetén a nyertes vállalja:
A rendezvény meghívóján, plakátján a Debreceni Egyetem Alumni Közösség logójának megjelenítését, a résztvevők Alumni Közösségbe való regisztrálását.   
 
A Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ a rendezvény megvalósításához maximális támogatást nyújt az esemény népszerűsítésében, kiemelten az Alumni Közzösség honlapján és Facebook oldalán, ill. kör e-mail formájában tájékoztatja erről az Alumni Közösség minden tagját. A lezajlott programból beszámolót készítünk a DEja vu Magazinban.
                      
A pályázat beadásának határideje:
2017. április 28. (péntek) 12.00 (beérkezési határidő)
 
A pályázat beadásának módja: 
Személyesen vagy postai úton az alábbi címen:
DE KC Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400
Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat alumni rendezvény szervezésére”.
 
 
 
A pályázattal kapcsolatos további információ:
E-mail: alumni@unideb.hu
Telefon: 52/512-700/58124, 58126
 
 
 
Debrecen, 2017. március 28.
 
Dr. Fülöp Zsolt sk.
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke