2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Alapképzés

 
 A "hagyományos" képzésben a főiskolai vagy az egyetemi végzettség és szakképzettség megszerzését eredményező képzés. A többciklusú képzésben a képzés első ciklusa, amelyben legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A többciklusú képzés első ciklusában a képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.