2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Ügyviteli dolgozó2019.01.07. 14:39
  • Hirdető neve: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
  • Munkakör: Ügyviteli dolgozó
  • Jelentkezési határidő: 2019-01-23
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Debreceni Tankerületi Központ pályázatot hirdet ügyviteli dolgozó munkakör betöltésére a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba.

Debreceni Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdetDebreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
ügyviteli dolgozó
munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működtetésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, a technikai dolgozók munkaidőbeosztása, munkájának ellenőrzése, a külső szolgáltatók által végzett szolgáltatási feladatokellenőrzése, teljesítés igazolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium,
- Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.) 20. §-nak való megfelelés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény, a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnárné Szecskó Ágnes nyújt, a 06-52-531-867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/082/06799-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli dolgozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.