2018. május 25. péntek. Jelenleg 20640 tagja van közösségünknek.

Munkaerőpiaci tanácsadó - LEJÁRT.2017.09.13. 12:24 | Utoljára módosítva: 2017.09.13. 12:27
 • Hirdető neve: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Munkakör: Munkaerőpiaci tanácsadó
 • Jelentkezési határidő: 2017-10-25 - LEJÁRT.
 • Munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye


Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére munkaerőpiaci tanácsadói munkakör betöltésre.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
a "Munka törvénykönyvéről szóló" 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet

Munkaerőpiaci tanácsadó
munkakör betöltésére.
 
A jogviszony időtartama: 2017. október 1.-től 2018. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod –Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és Borsod –Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal 16 Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Munkájuk során segítő technikákat, tréning módszereket, motivációs technikákat, szituációs gyakorlatokat, interjú módszereket alkalmaznak, munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak az álláskeresők, közfoglalkoztatottak segítése piaci szférabeli elhelyezkedésük elősegítése érdekében, továbbá koordinációs szerepet is ellátnak. Csoporttechnikákat alkalmaznak, tematikákat dolgoznak ki, egyéni és csoportos tanácsadásokat tartanak. A megyei (fővárosi) szinten alkalmazásra kerülő szakembereknek adott esetben szükséges lesz vidéki helyszínekre is utazniuk.
Feladatai közé tartozik, a programokhoz – Közfoglalkoztatásból versenyszférába, Aktív piaci kivezetés, Alternatív prevenció – kapcsolódó egyének felkutatása, ellátja az egyes programokkal kapcsolatos dokumentációs feladatokat is. Feladata továbbá, hogy kapcsolatot tartson a célcsoportot foglalkoztatni tudó munkáltatókkal, valamint a munkáltatók és a hivatal közötti közvetítő szerepet tölt be az egyének versenyszférában történő elhelyezése érdekében. Aktív szakmai részvétellel ellátja a foglalkoztatás folyamatának támogatását: segítség nyújtása a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedés érdekében, a munkapróba figyelemmel kísérése és a programokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
A szakemberek bérére az állami tisztviselői besorolási illetmény az irányadó, amely mellett bruttó 200.000 Ft/éves keretösszeggel kerülhet biztosításra cafeteria, ezeken felül megtérítésre kerül a havi munkába járás költsége. A munkavégzéshez minden szakember mobiltelefont és laptopot kap kiegészítőkkel, tartozékokkal. A program munkatársainak az adott esetben ellátandó helyszíni tanácsadási feladataikhoz tervezésre került üzemanyag költség valamint belföldi kiküldetés elszámolása.

Pályázati feltételek:
- Végzettség:
- Felsőfokú végzettség – egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, illetve az új, többciklusú képzési rendszernek megfelelően alapfokozat vagy mesterfokozat – és a következőkben meghatározott szakképzettség valamelyike:
 1. munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervező, humán szervező végzettség, vagy
 2. szociálpedagógus végzettség, vagy
 3. szociális munkás, okleveles szociális munkás végzettség vagy
 4. tanulási- és pályatanácsadási-tanár végzettség (második tanári szakképzettség), vagy
 5. mentálhigiénés családtudományi és terápiás vagy mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő végzettség, okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember vagy okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember végzettség vagy
 6. pszichológus végzettség, vagy
 7. andragógus, okleveles andragógus végzettség, andragógus tanár (második tanári szakképzettség) vagy
 8. szociálpolitikai, szociálpolitikus-közgazdász; okleveles szociálpolitikus végzettség, vagy
 9. gyógypedagógiai végzettség, okleveles gyógypedagógus végzettség, vagy
 10. okleveles emberi erőforrás tanácsadó.
- A munkakör ellátásához szükséges általános feltételek, személyes tulajdonságok
 1. - Pálya- és szakmaismeret
 2. Munkaerőpiaci ismeret
 3. A segítő munka alapismerete
 4. Informatikai és számítástechnikai alapismeret
 5. Alapvető kommunikációs készségek: információnyújtás, aktív figyelem, beszélgetésvezetési technikák, prezentációs technikák
 6. Személyiség: kiegyensúlyozottság, lelkiismeretesség, empátia, kezdeményezőkészség, nyitottság
 7. Alapos önismeretre, önreflexiós (önmagára való rálátás) készségre és mentálhigiénés (lelki egészséggel kapcsolatos) tudásra.
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. Pszichológiai alapismeret
 2. Álláskeresési technikák ismerete
 3. Jogi alapismeretek
 4. Csoportvezetési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes önéletrajz;
- A szakképzettséget, egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata;
- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni.
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikusan úton Tóth Edit tothedit@lab.hu és Aratóné Varga Edina vargae@lab.hu e-mail címére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő személyeket az illetékes kormányhivatalok, járási hivatalok választják ki, a munkavállalókat OFA alkalmazza.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.