2018. július 21. szombat. Jelenleg 21160 tagja van közösségünknek.

Művészettörténet, rajz-festészet-mintázás tanár - LEJÁRT.2017.08.07. 13:55
  • Hirdető neve: Debreceni Tankerületi Központ
  • Munkakör: tanár
  • Jelentkezési határidő: 2017-08-21 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére művészettörténet, rajz-festészet-mintázás tanári munkakör betöltésére.

Debreceni Tankerületi Központ
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium

művészettörténet, rajz-festészet-mintázás tanár

munkakör betöltésére.

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Hollós utca 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Párhuzamos Művészeti Szakközépiskolában rajz-fetészet-mintázás és művészettörténet tanítása, érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Egyetem, művészettörténet tanár, vagy rajz-vizuális,kommunikáció szakos tanár, vagy képzőművész,
- önálló alkotói tevékenység, oktatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű alkalmazkodóképesség, csapatmunka, gyermekek szeretete, türelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok, motivációs levél.
- Végzettséget igazoló dokumentumok. / A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum.
- Fényképes szakmai önéletrajz.
- A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Motivációs levél, portfólió.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Vargáné Szabadka Tünde intézményvezető részére a koskaroly@muveszeti-debrecen.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás három hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.