2018. július 21. szombat. Jelenleg 21160 tagja van közösségünknek.

Esetmenedzser - LEJÁRT.2017.08.07. 13:33
  • Hirdető neve: Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
  • Munkakör: Esetmenedzser
  • Jelentkezési határidő: 2017-08-22 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Hajdúhadház


A Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére esetmenedzseri munkakör betöltésére.

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabály szerint a Család- és Gyermekjóléti Központ területén esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt képesítések,
- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- családsegítésben, vagy gyermekjóléti ellátásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
- fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2017 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

- Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Hajdúhadház Város Önkormányzata honlapja - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elbírálását követően próbaidő kikötésével kerül sor az alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.