2018. június 25. hétfő. Jelenleg 20880 tagja van közösségünknek.

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - LEJÁRT.2017.06.27. 09:31
  • Hirdető neve: Debreceni Szakképzési Centrum
  • Munkakör: középiskolai tanár
  • Jelentkezési határidő: 2017-08-02 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári munkakör betöltésére.

Debreceni Szakképzési Centrum
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.21-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 36 órás

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Vénkert utca 2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
 
- büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)
- részletes szakmai önéletrajz
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makai Mária, igazgató nyújt, a 52/413-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Vénkert utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1871-16/2017/E , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.
és
 -Elektronikus úton Makai Mária, igazgató részére a kereskedelmi.debrecen@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Makai Mária, igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Vénkert utca 2. .
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az igazgató véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Az iskola honlapján - 2017. június 26.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot elektronikus úton a kereskedelmi.debrecen@gmail.com címre kell megküldeni. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.