2018. június 25. hétfő. Jelenleg 20880 tagja van közösségünknek.

Vízrendezési ügyintéző - LEJÁRT.2017.03.17. 13:08
  • Hirdető neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Munkakör: ügyintéző
  • Jelentkezési határidő: 2017-03-28 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet szakirányú, építőipari felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére vízrendezési ügyintézői munkakör betöltésére.

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály

vízrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű ,maximum a GYED időtartamá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• vízrendezési, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok végzése, • a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése • az állami tulajdonú vízilétesítmények fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátása, • ágazati, szakmai közreműködés, igazgatósági képviselet, • önkormányzatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás, • szükség szerint részvétel a szakterületét érintő projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, az elnyert pályázatok lebonyolításában, • hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése, • vízrendezési nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, szakirányú építőmérnöki,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, vízépítő mérnöki, vízgazdálkodási, mezőgazdasági vízgazdálkodási, meliorációs, vízrendezési mérnöki,
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- vízgazdálkodás, vízhasznosítás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- térinformatikai, AutoCad ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 
- vízügyi szakközépiskolai végzettség,
- "B" kategóriás jogosítvány.
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
- Jó szintű, önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000626/2017. , valamint a munkakör megnevezését: vízrendezési ügyintéző.
vagy
- Elektronikus úton Uzonyi Imre részére a titkarsag@tivizig.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. 2. 212. Központi Iktató.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Hajdú-Bihari Napló - 2017. március 13.
- tivizig.hu - 2017. március 13.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.