2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22909 tagja van közösségünknek.

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem addig önállóan működő intézmények (újra) egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-jével alakult meg. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem az 1912. évi XXXVI. Törvénycikk alapján. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal intézményünk az ország legrégebbi, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. A 2000-ben bekövetkezett integrációt követően az egyetemhez további egységek csatlakoztak, az oktatás napjainkban három városban – Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény –, hét campuson folyik. A Debreceni Egyetem egyike Magyarország öt kutatóegyetemének, amely az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja több mint 32 ezer hallgató számára. 14 karunk mintegy 1500 oktatója nap mint nap azon munkálkodik, hogy az elitegyetemi ranghoz méltó képzést nyújtsunk mindazoknak, akik a Debreceni Egyetemet választják továbbtanulásuk színteréül. Az egyetem 1500 oktatójának kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 30 professzor a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az intézményt kutatási eredményeivel az országos teljesítmény mintegy 14-15%-át tudhatja magáénak. Törekszünk arra, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik biztos tudással felvértezve minden tekintetben felkészülten, versenyképes diplomával lépnek ki a regionális, az országos vagy akár a nemzetközi munkaerőpiacra. Büszkék vagyunk arra, hogy Kelet-Magyarország közigazgatási, gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális központjában működő intézményünk dinamikus fejlődési szakaszba lépett az elmúlt években. Infrastrukturális beruházásaink révén nemcsak új oktatási egységekkel és laboratóriumokkal gyarapodunk folyamatosan, hanem új és felújított kollégiumokkal, valamint közösségi terekkel korszerű életkörülményeket teremtünk hallgatóink számára.

A Debreceni Egyetem Karai:

Állam- és Jogtudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Egészségügyi Kar

Fogorvostudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar

Gyógyszerésztudományi Kar

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Informatikai Kar Informatikai Kar

Műszaki Kar

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar

Népegészségügyi Kar

Természettudományi és Technológiai Kar

Zeneművészeti Kar